z4239300683918_374f3fb021bc8c3a1b05ae9d0788d8e1
z4239300683918_374f3fb021bc8c3a1b05ae9d0788d8e1
z4239300883804_a8272f279d04512be8cf841728329a77
z4239296687038_3ed4bf6b515e04693e6d15b4adf58476
z4239296722815_374467667f404007c454b4fc1e926433
z4239301069656_26b25cc1440b8b80f235fb0fd0e70222
z4239301106265_eef034cbb60e320730552461b442216c
z4239301137474_85e449a17cd136b39d583c15ce6837c0

Mô tả

Chi tiết sản phẩm: Bộ trang trí chủ đề Rạp Xiếc (CIRCUS) bao gồm:

* Dây Happy Birthday Rạp Xiếc * 1
* Bóng hình Rạp Xiếc * 1
* Bóng hình Chú Hề * 1
* Bóng hình Sư tử * 1
* Bóng tròn in HPBD chủ đề Rạp Xiếc * 1
* Mix 12 bóng tròn chủ đề Hành tinh * 1
* Trụ cắm bóng 7 nhánh * 1
(phụ kiện & bóng giao ở trạng thái chưa bơm, có thể dùng bơm tay hoặc bơm máy để bơm)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

TOP