z3602855680204_cc0083c997798aa92d7b3b48682e9a2e
z3602855680204_cc0083c997798aa92d7b3b48682e9a2e
z4149586868494_5c6383076fc658d6ddaf9c4871149753
z4149586928208_42ca7e6fecd9996451618195d754fade
z4149587086666_b94dc7a721f749046dea0f7691100c54
z4149587305252_2d9801a8f51ba258b7c95cb64cd5ce32
z4149587329018_5b631a8b2a5132632f574cb89bf017fb
z4149586983111_dfdfbb7a347f0fa4a2763ec049d36d3a

Mô tả

Chi tiết sản phẩm: Bộ trang trí chủ đề Hoa Cúc bao gồm
Dây Happy Birthday chủ đề hoa cúc * 1
Bóng Hoa cúc 40cm * 3 cái
Nón vải vàng Be happy * 1 cái
Mắt kính Hoa cúc * 1
Mix 12 bóng chủ đề Hoa cúc * 1 set
Trụ cắm bóng 7 nhánh * 1 trụ
(bóng Hoa cúc giao ở trạng thái chưa bơm, có kèm ống hút để thổi bóng)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

TOP