314539488_5355098114600849_1726506918360765514_n
314539488_5355098114600849_1726506918360765514_n
z3860853324878_c5e030848575fa622d5bb9a8c525d7b6
z3860853330912_991e5bb16851e8418dcf59ee655a16d9
z3860853335790_0c1075dfeb2ab98778f3a2c5664a2c9a
z3860853347255_a6218e3417b6271b264ca212e5b0f01c

Mô tả

Chi tiết sản phẩm: Bộ trang trí chủ đề Nơ Hồng bao gồm:
* Dây chữ Happy Birthday hồng * 1
* Bóng nơ hồng * 1
* Bóng số (bất kỳ) màu hồng size 100cm * 1
* Nón nơ hồng  * 1
* Mix set 12 bóng confetti hồng  * 1
* Trụ cắm bóng 7 nhánh * 1
(bóng giao ở trạng thái chưa bơm, có kèm ống hút để thổi bóng)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

TOP