z4239295689616_387347460f87d0ae1cb3689104c3ce62
z4239295689616_387347460f87d0ae1cb3689104c3ce62
z4239296520219_491bba2ba186044ad231bcf517f5116b
z4239295727406_54e268c2f68900a7430fee6dbb707b75
z4239295837756_3c93ffbf895e3d4420fe1dda30d073a5
z4239296585824_a28f733d6e31b029acb8c54d21e798e6
z4239296212508_43f571d6be52405b69c25290a201fffd

Mô tả

Chi tiết sản phẩm: Bộ trang trí chủ đề Cá Mập (Shark) bao gồm
* Dây Happy Birthday Cá mập * 1
* Bóng số màu xanh size 40cm * 1
* Bóng Cá mập xanh * 1
* Bóng Sao bạc 45cm * 1
* Tua rua giấy màu xanh * 1
* Tua rua giấy màu bạc kim loại * 1
* Mix 12 bóng tròn chủ đề Hành tinh * 1
* Trụ cắm bóng 7 nhánh * 1
(bóng giao ở trạng thái chưa bơm, có thể dùng bơm tay hoặc bơm máy để bơm)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

TOP