z4239514135160_9b5dc721f26daa5084b8b30d1323e148
z4239514135160_9b5dc721f26daa5084b8b30d1323e148
z4239290422146_ec650791cc2edce2d4f7ff8ecc875a25
z4239290291867_ee635e37375d7d9a8694963e9bc64c2b
z4239290377167_f24d67a2a8473369b5eda41ff55f688f
z4239290500597_f4ede205cbcad57fbc7fa89b0cdb9848

Mô tả

Chi tiết sản phẩm: Bộ trang trí chủ đề 1st Birthday Girl  bao gồm
* Dây cờ Happy Birthday hồng * 1
* Bóng số 1 hồng Princess * 1
* Bóng tròn in 1st Birthday 45cm * 1
* Tua rua giấy màu hồng * 1
* Tua rua giấy màu bạc kim loại * 1
* Mix 12 bóng tròn chủ đề Hành tinh * 1
* Trụ cắm bóng 7 nhánh * 1
(bóng giao ở trạng thái chưa bơm, có thể dùng bơm tay hoặc bơm máy để bơm)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

TOP