z4186348444070_73a0eeebd9142acb289d9d922568278b
z4186348444070_73a0eeebd9142acb289d9d922568278b
z3602530962102_cc7a60e9c06e0cc5fb7f84e7c23d8941
z3912234925328_b773c556b994f2aa6e5473ca2ca11640
z3602530942252_653a3433f45fa4f0d2cc388fc722c3f8
z3602530948459_63d5a7a3185b282d33f9393703a9ed65

Mô tả

Chi tiết sản phẩm:
Qui cách đóng gói: 1 cái/hộp
Chất liệu: vải, quai vải
Màu sắc: nâu da
Kích thước: 12cm*16,5cm

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

TOP