19281771429_211487005
19281771429_211487005
z4829805990795_ab09b0cb4ea8a460b1822c5c4834e7b4
z3790874902775_218ad04181e01ed17b3b9e9f42e3dacd
z3790874782106_4cf5ade6ffc062dfb70e90ca0680831d
z3790874717742_7afd829d47ab0f26a3eef79c93d58f94

Mô tả

Chi tiết sản phẩm

  • Kích thước: 25m * 4,5cm * 3 cuộn
  • Chất liệu: giấy màu
  • Màu sắc: 3 màu
  • Cách thức đóng gói : 3 cuộn/túi

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

TOP