z3613039247073_7765ccd9b4c673f697ff9e29d11703a4
z3613039247073_7765ccd9b4c673f697ff9e29d11703a4
z3613039235474_3df3dcf6bf7e7fab4f14b67bb4efaa21

Mô tả

Chi tiết sản phẩm: Bộ trang trí chủ đề Rustic Birthday bao gồm
* Dây lá liễu xanh * 1
* Cờ vải Happy Birthday 45*90cm * 1
* Bóng số màu trắng 100cm * 1
* Mix set Confetti Silver * 1 (12 bóng gồm trắng, bạc, bóng trong confetti bạc)
* Trụ cắm bóng * 1
(Bóng giao ở trạng thái chưa bơm, có thể dùng bơm tay để bơm bóng. Party set chưa bao gồm bóng Jumbo)

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

TOP